zoek op trefwoord

Praktijkondersteuners

024 32 34 656

   
Daniëlle POH Somatiek Aleyt Hamerslag POH GGZ  

In vele huisartspraktijken begint de nieuwe functie - praktijkondersteuner huisarts POH - een normaal deel van de aangeboden zorg te worden. Het zijn zorgverleners, die de huisarts ondersteunen bij het werk. Wij hebben twee praktijkondersteuners: Daniëlle M. POH-somatiek en Aleyt Hamerslag POH-GGZ.
- De POH-somatiek is een verpleegkundige, die verantwoordelijk is voor de organisatie en de controles van chronische aandoeningen zoals suikerziekte, chronische longaandoeningen en hart- en vaatziekten. Daarnaast is ze gespecialiseerd in wondbehandeling en heeft ze een belangrijke taak in het begeleiden van ouderen en complexe ziektebeelden.
- De POH-GGZ (GGZ: geestelijke gezondheidszorg) - een relatief nieuwe functie - is een hulpverlener waarmee u gesprekken kan voeren op een manier zoals u dat van de huisarts gewend bent. Het doel kan zijn samen te zoeken naar een juiste behandelaar of om na een paar gesprekken een situatie voor u duidelijker te krijgen. Ook kan de POH-GGZ u langere tijd begeleiden of zo nodig behandelen.

Vergoeding
Basis zorgverzekering