Berg en Dalseweg 83| 6522 BC Nijmegen| 024 32 34 656 |

Hypericon, centrum integratieve geneeskunde is een 1e lijns gezondheidscentrum

Een team bestaande uit onder andere drie huisartsen, twee fysiotherapeuten, een diëtist, een kunstzinnige therapeut, een euritmie therapeut, een acupuncturist, een natuurgeneeskundig therapeut, een craniosacraaltherapeut, een antroposofische fysiotherapeut, een ergotherapeut, ayurvedisch therapeut en een psycholoog. In het centrum is ook een consultatiebureau (ouder- en kindzorg) gevestigd.
In het team wordt er nauw samengewerkt om de gezondheidszorg meer kwaliteit te bieden, daarbij wordt er - als aanvulling op de reguliere medische zorg - gebruik gemaakt van onder meer antroposofie, homeopathie, craniosacraaltherapie, acupunctuur, systemische therapie, psychologische zorg en ayurveda.

Integratieve geneeskunde is een benadering gebaseerd op vier pijlers:

  1. De relatie patiënt-arts is een partnerschap met de arts als coach en deskundige en zelfmanagement als uitgangspunt, de patiënt blijft verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid.
  2. Preventie, in de zin van aandacht voor leefgewoonten en omgang met lijf en leden, ziekte en gezondheid.
  3. Gezonde omgeving bevorderen.
  4. Complementaire behandelmethoden toepassen naast de reguliere geneeskunde waarbij veiligheid, effectiviteit en persoonlijke voorkeur van de patiënt van belang zijn.

Laatste nieuws Nieuwsoverzicht -->